Krypton

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Krypton (chemická značka Kr) je bezbarvý chemický prvek, patřící mezi vzácné plyny. Je nereaktivní, téměř inertní, bez chuti a zápachu. Sloučeniny tvoří pouze s fluorem a kyslíkem, všechny jsou nestálé. Získává se frakční destilací zkapalněného vzduchu, vzniká jako jeden z produktů radioaktivního rozpadu uranu a vyskytuje se v plynných produktech jaderných reaktorů. Krypton má řadu izotopů, z nichž je 6 stabilních, ostatní podléhají radioaktivní přeměně. Podle vzájemného poměru izotopů lze určovat stáří hornin nebo podzemních vod. Krypton se používá hlavně v osvětlovací technice (kryptonové žárovky a zářivky, výbojky, obloukové lampy), jeho světlo má zelenavou až fialovou barvu.