Limiter

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Limiter je dnes již převážně nepoužívaná technologická konstrukce vakuové komory tokamaku, která zabraňovala přímému dotyku horké plasmy se stěnou nádoby v místě otevřeného vývodu magentického pole (tj. tam, kde magnetické pole nechrání stěnu nádoby).

Zásadní nevýhodou bylo, že materiál limiteru se mohl uvolňovat přímo do horké plasmy (a tak jí degradovat nečistotmi) a dále že u "velkých" zařízení by limiter znesnadňoval odvod popela, protože by tvořil fyzickou bariéru mezi zdrojem popela a systémem pro jeho odvod.

Některé výzkumné tokamaky limiter stále používají, neboť divertor (nástupce limiteru) je pro ně zbytečně komplikovaný.

Zdroje

[1] [EFDA: Limiters and Divertors]
[2] [Řípa, Mlynář, Weinzettl, Žáček: Řízená termojaderná fúze pro každého, ÚFP AV čR, v.v.i, Praha, 2011]