Liquid Metal Embrittlement (LME)

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Liquid Metal Embrittlement (LME) znamená zkřehnutí vlivem tekutého kovu. Projevuje se vznikem trhlin na povrchu materiálu, který je smáčen tekutým kovem, a je pod zatížením. Příčinou je zeslabování vazeb atomů na povrchu vlivem adsorpce kovu. LME se vyskytuje nad teplotou tání tekutého kovu a s rostoucí teplotou mizí. Povrch komponenty je chráněn proti výskytu LME tenkou vrstvou oxidu.

Liquid Metal Embrittlement (LME)

Například vzniká ve feriticko-martenzitické oceli (T91) ve styku s tekutým olovo-bismutem (teplota tání 127˚C) při teplotě 250 – 350˚C a nízkém obsahu kyslíku. Na obrázku je lomová plocha tahového vzorku z oceli T91 po tahové zkoušce v tekutém Pb-Bi při 300˚C s obsahem kyslíku pod 10-6 hm%. Je vidět vznik trhlin kolem kruhového průřezu, povrch trhlin má kvazi štěpný (cleavage-like) lom, který je charakteristický pro LME. Lom této oceli ve vzduchu při 300˚C je tvárný.