Měření VF proudu mezi přípojnicemi kalorimetrickou metodou

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Přístup je založen na měření výkonových ztrát induktoru. Zde je možné měřit výkonové ztráty v induktoru pomocí kalorimetrické rovnice skrze rozdíl vstupní a výstupní teploty jeho chladící vody a rychlosti průtoku vody v induktoru. V tom případě může být proud induktorem definován jako:

(1)

kde Rind je odpor induktoru, který může být měřen pomocí RLC metru, nebo definován jako:

(2)

kde ρ je měrný elektrický odpor materiálu induktoru, W počet závitů cívky, D vnitřní průměr induktoru, h jeho výška a δ je hloubka vniku elektromagnetického pole do induktoru. Výkonové ztráty jsou potom definovány rovnicí (14).

(3)

kde Cp je tepelná kapacita vody, Q její průtok, hustota a rozdíl vstupní a výstupní teploty vody. Výhodou této metody je její jednoduchost, velmi dobrá přesnost a nezávislost na signálu měřeného proudu.