Makroskopický účinný průřez

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o míru pravděpodobnosti, že dojde k interakci mezi jedním jádrem ze všech, které se nachází v krychli o hraně 1 m , a jedním neutronem, jenž dopadá kolmo na jednu ze stěn této krychle. Markoskopický účinný průřez je tedy dán součtem mikroskopických účinných průřezů σ všech jader, která se nacházejí v jednotce objemu. Každý typ reakce je charakterizován účinným průřezem σ a indexem rozlišujeme, o který typ reakce se jedná. Z hlediska neutronové bilance rozlišujeme jaderné reakce, při nichž se celkový počet neutronů v soustavě nemění (rozptyl neutronů) a procesy, při nichž dochází k zániku neutronů (absorpce neutronů).

Zdroje

[1] Weber L.: Bakalářská práce – Analytické metody pro popis neutronového toku v jaderných reaktorech

[2] [UCJF CUNI: Využití jaderných technologií]

[3] [Bátěk D.: Bakalářská práce – Paliva jaderných reaktorů a palivový cyklus]