Manganová lázeň

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Manganová lázeň je zařízení, které je určeno ke stanovení absolutní hodnoty emise izotopického zdroje neutronů (např. Cf-252, Am-Be, Pu-Be ).

Manganovou lázeň tvoří kulová nádoba o průměru asi 1m. Nádoba je naplněna vodou, ve které je rozpuštěn MnSO4. Do centra nádoby se vloží testovaný neutronový zdroj. Neutrony ze zdroje se zpomalují ve vodní lázni a aktivují přítomný mangan Mn-55. Vzniká radioaktivní mangan Mn-56.

Pomocí spektrometru se změří gama aktivita manganu v odebraném vzorku z lázně po jejím promíchání. Z této aktivity se pak výpočtem stanoví emise neutronového zdroje. Hlavní princip je v tom, že lázeň je tak velká, že téměř žádný neutron z ní neunikne a jsou tedy všechny započteny.