Metoda rentgenové difrakce

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

V laboratoři práškové rentgenové difrakce se zabýváme charakterizací pevných anorganických a minerálních látek a rozvíjíme jejich kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu v především v návaznosti na výzkumné problematiky řešené v ÚACH AV ČR, v.v.i.

Metoda práškové rentgenové mikrodifrakce nachází použití v oblasti materiálové mikroanalýzy . Byla použita m.j. za účelem kvantitativní fázové analýzy směsí anorganických materiálů a jílových minerálů z úložišť radioaktivních odpadů . Dále bylo studováno vysokoteplotní chování materiálů a jílových minerálů nebo jejich teplotní transformace vzhledem k jejich fyzikálním vlastnostem.

V současnosti jsou používány tyto techniky měření: klasické měření v reflexním módu (Bragg-Brentanovo uspořádání), mikrodifrakce v reflexním módu, vysokoteplotní měření v rozmezí 25–1200°C, měření v transmisní módu a nově měření v kapiláře.