Metody termické analýzy

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Metody termické analýzy jsou součástí materiálového výzkumu. Používají se k charakterizaci materiálů s cílem kvalitativní a kvantitativní fázové analýza, stanovení jejich stability, průběhu oxidace, redukce, hydratace, stanovení teplot tání, tuhnutí, skelného přechodu apod.

Používají se např. metody diferenční termické analýzy, termogravimetrie aj.