Mikrodozimetrie

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Počátky mikrodozimetrie jako odvětví radiologické fyziky sahají do 60. let 20. století. Tehdy H. H. Rossi se spolupracovníky vyvinuli experimentální metody umožňující sledovat náhodnou povahu procesu ukládání energie ionizujících částic ve velmi malých objemech, jakými jsou např. buněčné a subbuněčné struktury. Mikrodozimetrie stanovuje kvantitativní charakterizaci nehomogennosti depozice energie v homogenně ozářené látce a přispívá k lepšímu poznání mechanismů účinku záření.

Mikrodozimetrie se uplatňuje v radiační ochraně a v radioterapii. Pokroky v molekulární biologii dnes otvírají nové možnosti kvantitativního využití mikrodozimetrie v radiobiologii. Nachází uplatnění také v dalších oborech, např. v radiochemii a mikroelektronice.