Mikroskopický účinný průřez

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Mikroskopický účinný průřez vyjadřuje míru pravděpodobnosti, že dojde k interakci mezi jedním jádrem, nacházejícím se v terčové ploše 1 m2 a jdením dopadajícím neutronem, který projde komo touto plochou. Jednotkou je 1 m2, dříve 1 barn = 10–28 m2. Mikroskopický účinný průřez se značí jako σ.

Účinný průřez je charakteristikoku jádra a závisí na energii dopadajícího neutronu. Energie tepelných neutronů je 0,0253 eV při teplotě 20 °C a odpovídá rychlosti 2200 m/s. Závislost σa (mikroskopický průřez pro absorpci) na energii obsahuje 3 energetické intervaly:

  1. oblast zákona 1/v (v je rychlost neutronu)
  2. rezonanční oblast – obsahuje maxima, počet závisí na izotopu
  3. oblast neutronů s velkou energií


Zdroje

[1] Weber L.: Bakalářská práce – Analytické metody pro popis neutronového toku v jaderných reaktorech

[2] [Bátěk D.: Bakalářská práce – Paliva jaderných reaktorů a palivový cyklus]