Moderátor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Moderátor je látka, která má za úkol rychlé neutrony vznikající jaderným štěpením zpomalit, takže poté snadno způsobí štěpení dalšího jádra uranu v probíhající štěpné řetězové reakci. Toto zpomalení se děje pomocí srážek neutronů s jádry moderátoru, který v případě tepelných jaderných reaktorů obklopuje palivo i regulační tyče. Bez použití moderátoru by přílišná rychlost neutronů nedovolila šíření řetězové reakce. K účelům moderování se používá nejčastěji lehká voda, těžká voda (obě obvykle spojené i sfunkcí chladicí) a grafit, popř. jiné vnodné látky, které mají schopnost neutrony účinně zpomalit, a přitom výrazně nepohlcovat.


Zdroje

[1] [Transformační technologie: Jaderná energetika]

[2] [ÚJV Řež: Reaktor LR-0]

[3] [Hungary.hu: Moderátor neutronů]

[4] [NU.EDU: Neuron moderation]