NDT

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Zkratka NDT pochází z anglického výrazu Non-Destructive Testing a pojí se k nedestruktivnímu zkoušení materiálů. Význam slova „nedestruktivní“ je ve smyslu neporušení daného materiálů (vzorku). Mezi tyto metody patří například ultrazvuková zkouška, zkouška vířivými proudy, zkoušení pomocí akustické emise a také vizuální kontroly. Tyto zmíněné metody se také používají při kontrolách jaderném sektoru. Zkouší se například komponenty I.O. jaderných elektráren (tlaková nádoba, potrubí ad.), ale také palivové soubory. Na ty jsou uplatňovány metody ultrazvuku (k nalezení netěsných palivových proutků či k měření deformace palivového souboru – ohyb, zkrut), vířivé proudy (ke stanovení tloušťky oxidických vrstev na pokrytí palivových proutků), vizuální inspekce (např. k posouzení celkového stavu konstrukce palivového souboru či k identifikaci různých anomálií – mechanické poškození souborů, hydridace periferních proutků, cizí předměty zachycené v konstrukci souboru apod.) a sipping test (k posouzení těsnosti souboru).