NaI(Tl)

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jodid sodný s přídavkem thalia. Jedná se o anorganický scintilátor. Thalium je přidáno proto, že má menší excitační energii čímž energie pohlcená při interakci gama záření s krystalem je vyzařována právě jím. Díky nižší excitační energii a tím i nižší energii fotonů následně emitovaných toto potom mohou opustit krystal a být následně měřeny. V případě použití čistého jodidu sodného by totiž mohlo docházet k samoadosorbci fotonů. Samoabsorbci se by se dalo vyhnout podchlazením jodidu sodného. Použití dopantu však zůstává nejsnazší a nejlevnější variantou. Vzhledem k tomu, že je silně hygroskopický pro použití v detektorech bývá zataven do plastového pouzdra z materiálu o vhodných vlastnostech (stejném indexu lomu jako NaI(Tl)).