Neptunium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Transuran vznikající beta rozpadem uranu 239. V jaderném palivu bývá okolo 95% uranu tvořeno izotopem 238. Při záchytu neutronu se může jádro uranu 238 rozštěpit, případně prodělat jinou reakci, případně neutron pohltit. Při pohlcení je však nově vzniklé jádro méně stabilnější a s poločasem rozpadu 23,5 minuty se rozpadá na neptunium 239.