Neutronová aparatura

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Systém detekce neutronového záření v reálném čase. Skládá se z detektoru (komory), napájené obvykle vysokým napětím, signál z komory je zesílen (vlastní signál komory je totiž extrémně nízký, proudy komorou se pohybují i v 10-12 Ampéru), tvarován, filtrován a registrován, výstupem je obvykle četnost nebo proud.

Aparatury rozlišujeme podle schopnosti rozlišovat energii dopadajícího záření (spektrometrické vlastnosti), podle pracovních režimů (proudové, impulsní, šumové), podle detekční náplně (bór, hélium, uran, ...)