ODS oceli

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

ODS oceli jsou materiály disperzně zpevněné oxidy (oxide dispersion strengthened steel). Vyrábí se práškovou metalurgií, procesem mechanického legování. F/M s obsahem Cr 9–14 % s dispergovanými oxidy Y a Ti jsou perspektivní materiály pro pokrytí paliva jaderných reaktorů IV generace. Vykazují vysokou creepovou pevnost, radiační odolnost a dobrou kompatibilitu s chladivem.