Ochrana do hloubky

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Základní princip zajištění jaderné bezpečnosti. Jeho implementaci lze nalézt prakticky v každém aspektu jaderné technologie. Základním východiskem je zajištění jaderné bezpečnosti více navzájem se překrývajícími prvky, takže v případě selhání libovolného z nich jsou další schopné převzít bezpečnostní funkci.

Klasický příklad ochrany do hloubky je systém bariér bránících úniku radioaktivních látek z elektrárny. První bariérou je samo palivo - používá se keramický UO2, takže vznikající štěpné produkty zústávají z 99% uvnitř struktury paliva. Keramické tablety jsou obaleny hermetickým zirkoniovým pokrytím. Třetí bariérou je tlakový primární okruh, čtvrtou a poslední je hermetický kontejnment.