Odolnost jaderných elektráren

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jaderné elektrárny jsou konstruovány tak, aby dokázaly odolat nejrůznějším typům vnějšího či vnitřního ohrožení (viz. výčet). Riziko je přitom eliminováno jak aktivními kroky, tak i výběrem lokality (tím je sníženo například riziko zemětřesení či zatopení).

Vnější ohrožení

 • Zemětřesení – elektrárna je schopna se odstavit a dochladit (atest zařízení na tento typ ohrožení).
 • Seismicita byla jedním z důležitých kritérií, které bylo posuzováno při výběru lokality pro elektrárnu Temelín. Hodnotila se v okolí vzdáleném až 300 km od elektrárny. Velkou část této oblasti tvoří Český masiv a Temelín se nachází na jeho nejstarší a nejpevnější části. Navíc je elektrárna projektována a postavena tak, aby stavby a systémy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti odolaly vnějším vlivům včetně zemětřesení. Seismickou odolnost elektrárny Temelín potvrdili v roce 2003 také odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
 • Od roku 1991 je seismická aktivita v okolí elektrárny Temelín nepřetržitě monitorována lokální seismologickou sítí. Ta dosud zaregistrovala pouze několik velmi slabých mikrozemětřesení, která však na provoz a bezpečnost elektrárny neměla žádný vliv.
 • Extrémní podmínky počasí – vítr, sníh, mráz, teplo, sucho.
 • Pád letadla.
 • Ohrožení od okolních průmyslových objektů a dopravy (např. ropovody, plynovody).
 • Elektromagnetická interference – zařízení je navrženo (odstíněno) tak, aby nemohlo být rušeno.
 • Sabotáž – řeší ostraha elektrárny (bezpečnostní služba).

Vnitřní ohrožení

 • Požár – jsou použity nehořlavé a žáruvzdorné materiály, důsledně odděleny bezpečnostní systémy.
 • Úniky vody, páry, plynů, chemikálií a jedovatých látek – projekt brání úniku do životního prostředí a současně brání ohrožení personálu.
 • Poruchy tlakových částí, podpěr, konstrukcí – důležité zařízení je chráněno.
 • Roztržení rotujících částí.
 • Padající nebo narážející břemena.
 • Nepříznivé provozní stavy.
 • Abnormální stavy – stavy nad rámec běžného provozu a běžných přechodových stavů.
 • Havárie – významné narušení některé ze čtyř bezpečnostních bariér.