Okamžité a zpožděné neutrony

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Neutrony vzniklé při štěpení lze rozdělit do dvou kategorií: na okamžité a zpožděné neutrony. Okamžité neutrony, jichž je asi 99 % celkového počtu neutronů vznikajících při štěpení, se uvolňují ve velmi krátkém časovém intervalu, asi 10–14 s po štěpení a jejich energie se pohybuje v širokém rozmezí od 0,025 eV do zhruba 10 MeV. Zpožděné neutrony v množství asi 1% (o energiích v rozmezí cca 0,2–0,6 MeV), mají původ v radioaktivních fragmentech štěpení s nadbytkem neutronů, kterých se zbavují buď přeměnou β nebo, zvláště když jsou ve vysoce excitovaném stavu, emisí neutronů. Tyto neutrony jsou emitovány se zpožděním až několika vteřin (střední doba tohoto zpožďování neutronů je asi 0,1 s).