Ozáření organismu

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Lidský organismus může být ozářen různými přístupy a to následovně:

Obsah

Ozáření vnější

  • vzdálený zdroj nacházející se mimo organismus
  • pronikavé záření (fotony, neutrony)


Ozáření vnitřní

  • zdroj záření přímo v organismu (orgánu či tkáni)
  • záření s velkým lineárním přenosem energie (alfa, beta záření)
  • možnosti průniku: ingescí, inhalací, vstřebáním neporušenou nebo poraněnou kůží či sliznicí, v nukleární medicíně přímo zavedením do krevního řečiště


Ozáření povrchové

  • zdroj záření se nachází na povrchu těla


Zdroje

[1] [WikiSkripta všeobecného a zubního lékařství: Radiofarmaka]

[2] Vašíčková J.: Bakalářská práce - Vliv ionizujícího záření na člověka

[3] Souhrn látky probírané v rámci předmětu Úvod do radiační ochrany vyučovaném v letním semestru na FJFI ČVUT včetně přednášek v elektronické podobě