Předpjatý beton

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Předpjatý beton je stavební technologie řešící problém nízké pevnosti betonu v tahu, který je relativně odolný na tlak, avšak pevnost v tahu není příliš uspokojivá. Do předpjatého betonu se tedy záměrně vnese trvalé napětí v tlaku, nezávislé na vnějším zatížení, které buď úplně vyloučí nebo podstatně sníží tahová napětí od vnějších zatížení. U tohoto typu betonu vzdoruje celý průřez vnějšímu zatížení, což s sebou přináší vyšší tuhost, menší průhyb a menší rozměry oproti železovému betonu. Podstatou předpětí a jeho statického působení je skutečnost, že se do ohýbaného prvku z předpjatého betonu vnese takové předpětí, aby v tlaku jím vyvozeném přesahovalo napětí v tahu vyvozeném zatížením. Tato technologie se velmi často využívá při koncepci stavby kontejnmentu jaderného reaktoru. Taková ochranná obálka je odolná proti přetlaku v případě exploze primárního okruhu včetně parogenerátorů.

Zdroje

[1] [Web ČVUT: Předpjatý beton]

[2] [ČEZ: Zdokonalený evropský tlakovodní reaktor EPR]

[3] [Wikipedie: Předpjatý beton]

[4] [Výuka: Předpjatý beton]