Plutonium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Plutonium (chem. značka Pu) je chemický prvek s protonovým číslem 94. Patří tedy mezi transurany, které jsou nestabilní a podléhají radioaktivnímu rozpadu. Z toho vyplývá, že se plutonium běžně v přírodě nevyskytuje a musíme ho vyrábět uměle např. v jaderném reaktoru. Plutonium je zároveň šestým členem řady aktinoidů a velmi toxickým kovem. Dá se využít jako palivo v jaderných reaktorech, na výrobu atomové bomby, do radioizotopového termoelektrického generátoru nebo ho můžeme najít v některých typech neutronových zdrojů.

Dosud známé izotopy plutonia mají nukleonové číslo 228–247. Poločasy rozpadu těchto izotopů jsou velmi různé např. 228Pu má poločas rozpadu 1,1 sekundy, zatímco 228Pu 375 000 let.