Plynový detektor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Je to detektor ionizujícího záření, který je tvořen elektrodami a plynovou náplní. Částice ionizujícího záření interagují s atomy plynu a okolního materiálu. Vzniklé elektrony a ionty jsou (případně po plynovém zesílení) sbírány na elektrody a jsou poté registrovány jako impulzy, případně proud. Hlavními typy plynových detektorů jsou proporcionální detektor, Geigerův-Müllerův detektor a jiskrový detektor.