Polarita chemické vazby

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Nestejnoměrné rozložení hustoty vazebného elektronového páru mezi atomy různých látek. Čím větší je rozdíl elektronegativit vazebného páru atomů, tím více dochází k polarizaci chemické vazby. Rozdílem elektronegativit (∆X) je tvořen náboj prvků vazebného páru. Molekuly tvořené stejnými atomy mají nulový rozdíl elektronegativit, tedy stejnoměrné rozložení hustoty elektronového páru. Tato vazba je nepolární. Dělení chemických vazeb podle typu:

Nepolární vazba (např. H2=0): ∆X < 0,4*

Polární vazba (např. H2O=1,4): 0,4 < ∆X < 1,67

Iontová vazba (např. NaCl=2,1): ∆X > 1,67

* uvedené hodnoty jsou orientační, různé zdroje pracují s různou mírou posunutí těchto hranic pro jednotlivé skupiny

[Tabulka elektronegativity]