Proces SOL-GEL

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Hydrolytická a kondenzační reakce kovových alkoxidů M(OR)x.

Proces sol-gel umožňuje přípravu polymerů a částic z keramického materiálu (oxidy kovů, nitridy a karbidy), které je možné nanášet na substrát v tenkých vrstvách za laboratorních podmínek. Proces charakterizuje příprava suspenze koloidních částic (sol), které jsou následně převedeny na gelovou strukturu (gel). Proces sol-gel je založen převážně na hydrolýze a kondenzačních reakcích nejčastěji kovových alkoxidů M(OR)x, podle reakce

Výsledná struktura vzniklých produktů se může pohybovat v rozsahu od vzniku nanočástic až po tvorbu souvislého polymerního gelu (v závislosti na rychlostech těchto reakcí, následném sušení, pH a dalších vlivech). Řízená změna parametrů těchto reakcí vede k vzniku nových zdokonalených materiálů, ve formě skel, vláken, keramických prášků a tenkých filmů, pro mnoho aplikací.