Programy typu CFD

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

CFD (Computational Fluid Dynamics) jsou termohydraulické programy založené na metodě kontrolních objemů nebo konečných prvků a řešící trojrozměrné základní rovnice proudění (Navierovy a Stokesovy rovnice pro laminární proudění, Reynoldsovsky středované nebo filtrované rovnice pro turbulentní proudění) a sdílení tepla s minimálním použitím empirických korelací. Vzhledem k jejich náročnosti na paměť počítače a na výpočtový čas se tyto programy používají pro detailní výpočty klíčových částí průmyslových zařízení a pro úlohy, vyžadující simulaci lokálních procesů ve všech odvětvích průmyslu a vědy.