Pružný a nepružný rozptyl

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Pružný rozptyl je interakce částice a jádra, při níž dochází v silovém poli jádra k zakřivení dráhy nalétající částice, avšak kinetická energie se nemění v jiný druh energie – nedochází ke změně vnitřního stavu částic, žádné excitaci a dexcitaci. Při pružném rozptylu je splněn zákon zachování energie a hybnosti nalétající částice a rozptylujícího jádra. Částice pokračuje v pohybu obecně odlišným směrem a s nižší energií a hybností, jejíž část byla předána jádru. Po pružném rozptylu jsou nalétající částice i rozptylující jádro tytéž jako před interakcí jen s jinou hybností a kinetickou energií. Nepružný rozptyl je interakce nalétající částice a jádra při níž dochází k přeměnám kinetické energie částice na jiné druhy energie při jiných procesech než mechanickém pohybu (např. k emisi kvant záření, změnám vnitřní struktury - excitace, deexcitace). Typickým procesem při nepružném rozptylu je excitace jádra - přechod nukleonů na některou z vyšších energetických hladin; při následné deexcitaci je emitováno záření γ. Při nepružném rozptylu primárních částic obecně vzniká sekundární ionizující záření a při vysokých předaných energiích (desítky a stovky MeV) může být nepružný rozptyl doprovázen jadernými reakcemi.