Radiační hormeze

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Termínem hormeze (horman = řecky povzbudit) se označuje příznivá aktivace, povzbuzení fyziologických funkcí malou, netoxickou dávkou látky, která je ve vyšší dávce škodlivá. Používá se především v souvislosti s radiací a označuje se proto jako radiační hormeze. Takový účinek lze nejspíše přirovnat k očkování, kdy malá dávka oslabených bakterií stimuluje imunitní systém, kdežto vysoká dávka má kvalitativně jiný účinek, vyvolává chorobu.

Radiační hormeze není charakterizována jednotně. Někdy se jí rozumí příznivý účinek ionizujícího záření, ale také spíše stimulační účinek (což není totéž). Pro některé fenomeny platí, že jde o účinek opačného směru, než je působení velkých dávek. Je nesporné, že řada experimentálních pozorování ukázala jevy, které lze do této skupiny zařadit. Byla prokázána vyšší snůška vajec po ozáření, zvětšila se velikost bramborových hlíz, plodnost u některých živočišných druhů, u člověka byl prokázán příznivý vliv malých dávek záření např. na zmínění problémů spojených s revmatoidní artitidou. U této kategorie jevů je příznivý efekt zjišťován za určitých podmínek ozáření a v určitém časovém intervalu po ozáření. Hormezi je možné pokládat za vedlejší produkt regulačních mechanismů vyvolaných ozářením.

Zdroje

[1] [Klub českých skeptiků (SISYFOS): Heřmanský B.: Racionální a iracionální přístup k hodnocení rizik jaderné energetiky]

[2] [ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS: Fórum Aldebaran – hormeze]

[3] Hrba, J.: Revmatoidní artritida, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně – Doporučené postupy pro praktické lékaře