Radiační záchyt

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Radiační záchyt je proces, při němž je neutron jádrem pohlcen a zůstane v něm vázaný. Následně je emitován jeden nebo více fotonů záření γ při deexcitaci jaderných hladin vzbuzených při absorpci neutronu. Jádra, jež pohltila neutron, jsou často radioaktivní a rozpadají se za vyzáření dalšího ionizujícího záření, především β a γ Radiační záchyt neutronů je nejúčinnější pro pomalé neutrony s nízkou energií, zvláště pro "tepelné" neutrony s energií pouze cca 0,025 eV (což odpovídá tepelnému pohybu atomů) a je velice odlišný pro různá jádra. K látkám, které nejúčinněji zachycují neutrony, patří zvláště bor a kadmium, které se proto používají jako stínící materiál pro neutronové záření a pro regulaci neutronového toku v jaderných reaktorech.