Radiací indukované korozní praskání (IASCC)

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Znamená mezikrystalové korozní praskání, které vzniká v austenitické nerezové oceli po ozáření, i když tento materiál bez ozáření není citlivý na korozní praskání. Podmínkou vzniku je ozáření nad prahovou dávku (1-3 dpa neutronů), zatížení nad limitní hodnotu (polovina meze kluzu po ozáření) a určitá deformace.

Jak a proč dochází k IASCC není dosud zcela vysvětleno. Pravděpodobně dochází k iniciaci mikrotrhlin na hranicích zrna, které jsou oslabeny vlivem RIS. Trhlina vzniká pod vlivem napětí, které na hranici působí nakupené dislokace v dislokačním kanálu, a pod vlivem působení vodního prostředí (zřejmě vliv oxidace nebo difúze vodíku z korozní reakce).