Radioekologie

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Radioekologie je multidisciplinární vědecký obor umístěný na křižovatce mezi radioaktivitou životního prostředí ať už přírodního či antropogenního původu a jejími dopady jak na člověka, tak na okolní prostředí. Pojednává o radioaktivitě jako stresoru vyžadujícím hodnocení rizika, ale také jako o indikátoru biogeochemických a ekologických procesů.

Důležitou náplní radioekologie je:

  • studium transportu radioaktivních polutantů rozličnými kompartmenty potravních řetězců a ekosystémů a tedy i vyčíslení transportních koeficientů,
  • studium účinků těchto polutantů na biosféru a zvláště na rovnováhu ekosystémů a tedy i stanovení přípustných ekologických limitů.

Tato věda kombinuje metody z oborů, jakými jsou fyzika, chemie, matematika, biologie a ekologie, s používanou koncepcí v radiační ochraně. Radioekologický výzkum může zahrnovat terénní odběr vzorků k následné analýze, provedení navržených terénních nebo laboratorních experimentů i tvorbu predikčních simulačních modelů.