Reaktor Jules Horowitz

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obecně

Reaktor Jules Horowitz (anglicky Jules Horowitz Reactor – JHR) je mezinárodní projekt koncepce a výstavby nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů a jaderného paliva. Půjde o reaktor bazénového typu s maximálním projektovaným tepelným výkonem 100 MW. Moderátorem bude obyčejná demineralizovaná voda. Tepelný výkon reaktoru nebude nijak využíván, všechno teplo bude odváděno prostřednictvím vody v chladícím systému.

Výstavba

Staveniště JHR se nachází na jižním okraji areálu výzkumného centra CEA Cadarache v jižní Francii. Přípravné práce na staveništi byly zahájeny v roce 2006, výstavba vlastní budovy reaktoru v roce 2009. Dodávka prvních komponent z České republiky na staveniště proběhla v srpnu 2012. Uvedení reaktoru do provozu je plánováno na rok 2015. Po svém spuštění bude reaktor sloužit k ozařování vzorků konstrukčních materiálů a jaderného paliva a okrajově i k produkci radioizotopů pro medicínské použití (především molybdenu 99).

Konzorcium

Účastnické země projektu zastoupené jednotlivými společnosti jsou sdruženy v konsorciu. Hlavním podílníkem konsorcia je francouzský Komisariát pro atomovou energii (CEA) spolu s francouzskými společnostmi EdF a AREVA. Menším příspěvkem se podílejí i organizace z dalších států - ÚJV Řež/Centrum výzkumu Řež (ČR), JAEA (Japonsko), Ciemat (Španělsko), Vattenfall (Švédsko), VTT (Finsko), SCK-CEN (Belgie), DAE (Indie), IAEC (Izrael). Evropskou unii jako celek v konsorciu zastupuje Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM).

Podíl České republiky

Podíl České republiky v konsorciu odpovídá sjednanému příspěvku k výstavbě JHR, který činí 3% z celkového rozpočtu. Příspěvek má naturální formu a spočívá v dodávce komplexu horkých komor. Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) zajišťuje podle francouzského projektu vypracovaného společností AREVA detailní návrh komor a jejich vybavení. Součástí návrhu je i doložení potřebné kvalifikace zařízení a provedení nezbytných výpočtů stínění, seismických, statických a strojírenských. CVŘ dále realizuje nákup nebo výrobu všech dodávaných součástí komor, montáž na stavbě, oživení a zkoušky. Jules Horowitz (1921-1995), po němž bude nový reaktor pojmenován, byl jedním z průkopníků francouzské reaktorové fyziky.