Reaktorová sonda

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Reaktorová sonda je kompaktní zařízení bez vlastního chladicího okruhu; provoz sondy je často úzce svázán s provozem další technologické infrastruktury (výzkumný reaktor), který zajišťuje ozařování sondy a často také chlazení sondy - sondy většinou nemívají integrovaný chladicí okruh, jejich kompaktní rozměry ale zajišťují chlazení reaktorovou vodou, se kterou je jejich obal v přímém styku. Existují i sondy s integrovaným chladícím okruhem (sonda TW3), ten ale nejčastěji funguje na principu využití reaktorové vody - sonda je tam stále přímo svázána s provozem reaktoru.

Sondy mají oddělenou chemii vnitřního prostoru, po založení do reaktoru ale často neumoňují její změnu (resp. pouze malou) a odběr vzorků je buď nemožný a nebo velmi složitý (po rozebrání sondy).

Sondy se nejčastěji používají ke statickým testům materiálů v neutronovém poli.