Reflektor

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Účelem reflektoru je vracet zpět do aktivní zóny unikající neutrony, které by byly jinak pro štěpnou řetězovou reakci ztracené. Dobrým reflektujícím materiálem jsou ty látky, které vyhovují těmto požadavkům:

  1. mají velký účinný průřez pro rozptyl Σs = 1/λs. To znamená, že čím je jejich střední volná dráha pro rozptyl menší, tím blíže při aktivní zóně dojde k prvému rozptylu,
  2. mají malý účinný průřez pro absorpci neutronů Σa = 1/λa,/li>
  3. mají velkou hodnotu středního logaritmického dekrementu energie. Je totiž výhodné, když se neutrony, které ještě nemají tepelnou energii, vrátí zpět do aktivní zóny s menší energií. Zvýší se tím pravděpodobnost úniku rezonančnímu záchytu v palivu.

V reflektoru se používá v zásadě stejných materiálů jak ov moderátoru – grafit, těžká voda.


Zdroje

[1] [AstroNuklFyzika: Jaderná a radiační fyzika – Jaderný reaktor]

[2] [Wagner V.: Jaderné zdroje pro vesmírnou kolonizaci – Jaderné reaktory]

[3] [SÚJB: Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení]