Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře

Kompaktní systém umožňující práci v inertní atmosféře s velmi nízkým obsahem kyslíku a vodní páry (v jednotkách ppm) a zamezující rychlému průniku plynů z okolí dovnitř. Jako inertní plyn se nejčastěji používají Ar, N2 anebo pro speciální účely He. Čistící jednotka odstraňuje zbytkové koncentrace O2 a H2O. Oddělení probíhá obvykle na molekulovém sítu nebo na vhodném katalyzátoru, obě metody jsou založeny na jiných principech. Cirkulaci zajišťuje ventilátor a sání i výtlak atmosféry z a do prostoru boxu jde obvykle veden přes HEPA filtry. Přístup k pracovnímu prostoru v boxu může být jen z jedné nebo ze dvou protilehlých stran. Pracovní místa určuje počet otvorů na rukavice, které jsou vyrobeny ze speciálních málo propustných materiálů (např. butyl, hypalon, neopren aj.). Stavebnicový systém umožňuje spojení více boxů dohromady a lze sestavit víceúčelový celek.