SÚJB

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává státní správu a dozor nad využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, stanovení základních podmínek zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, havarijní připravenosti a fyzické ochrany a výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie a při činnostech vedoucích k ozáření, vytvoření státem garantovaného režimu pro zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů a havarijní připravenost pro případ radiačních nehod. SÚJB byl založen v roce 1993. Od roku 2000 vykonává také funkci Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní.

[[1]]