SCWL

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání
Superkritická vodní smyčka
Zkratka SCWL
Pracovní médium superkritická demi voda
Maximální teplota 390 °C (smyčka)
600 °C (smyčka)
Maximální tlak 32 MPa
Průtok 200 – 500 kg/hod

Úvod a hlavní parametry

Schéma SCWL
Schéma SCWL
Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical Water Loop), je experimentální zařízení sloužící k simulaci fyzikálních a chemických parametrů superkritického vodního reaktoru SCWR. Superkritický vodní reaktor (SuperCritical Water Cooled Reaktor – SCWR) je vodou chlazený jaderný reaktor IV. generace, který jako chladivo a moderátor používá vodu s parametry nad kritickým bodem (374 °C; 22,1 MPa). V současných tlakovodních jaderných reaktorech se parametry chladiva pohybují na výrazně nižších hodnotách: teplota nepřesahuje 350 °C a tlak se drží do 16 MPa. Takto výrazný nárůst parametrů chladiva umožňuje zvýšit účinnost tepelného cyklu, je však také spojen s problematickou volbou konstrukčních materiálů.

Popis

Pohled na SCWL
Pohled na SCWL
Srdcem SCWL je aktivní kanál, v němž se dosahuje požadovaných teplotechnických parametrů vody (tlak 25 MPa, teplota 600 °C. Chladivem je velmi čistá demineralizovaná voda. Aktivní kanál bude po úspěšném dokončení neaktivního provozu mimo reaktor vložen do LVR-15|jaderného reaktoru LVR-15. V reaktoru se spodní část aktivního kanálu zanoří do aktivní zóny a bude vystavena neutronovému toku až 1,5*1018 n/m2s (tepelné neutrony) a 3*1018 n/m2s (rychlé neutrony).

Experimentální vybavení a možnosti

  • koroze konstrukčních materiálů v superkritické vodě při současném působení radiace
  • radiolýza superkritické vody a její vlivy na chování materiálů
  • vývoj a testování senzorů, především měření elektrochemického potenciálu (ECP)
  • testování a optimalizace vodních režimů