Silně bazický anex

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Makromolekulární látka, jejichž základ tvoří trojrozměrný skelet. Makromolekulární látka je ve většině případů styren divinylbenzen. V některých případech je to polyakrylát. Silně bazický anex obsahuje ve své struktuře kvarterní amoniovou funkční skupinu –NH3. Tato funkční skupina je schopná odstraňovat anionty silných kyselin (Cl-, SO42-, NO3-…), tak i slabé kyseliny (SiO2 a CO2). Silně bazické anexy jsou náchylné na provozní teplotu. Ve většině případů teplota nad 50 °C způsobuje tzv. Hoffmanovo degradační štěpení, tím dojde ke změně kvarterní amoniové skupiny, v lepším případě na sekundární amin –NH2 v horším případě na jednoduchý amin –NH. Tímto štěpením se za silně bazického anexu stane slabě bazický anex.