Single escape peak

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Single escape peak (jednoúnikový peak je peak objevující se ve spektru (při gama spektrometrii) po detekci záření s energií vyšší než 1022 keV. Pro tyto energie dochází k tvorbě párů elektron-pozitron, kdy po jejich anihilaci jedno z dvou vzniklých kvant gama unikne z objemu detektoru a sníží celkovou deponovanou energii v detektoru o 511 keV. Je-li i zbytek energie dopadajícího gama záření detekován jeví se ve spektru jako peak s energií E = Edopadající – 511 keV.