Skladování vyhořelého paliva

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Po vyjmutí z reaktoru je nutno palivo bezpečně skladovat nejprve ve skladovacím bazénu a později v tzv. meziskladu. Do první skupiny technologie patří kompaktní skladovací mříže, které slouží pro krátkodobé „mokré“ uložení (přidat prolink – definice viz níže) vyhořelého paliva po dobu 5-7 let, a dále transportní a skladovací kontejnery, sloužící pro střednědobé „suché“ skladování (přidat prolink – definice viz níže) vyhořelého paliva po dobu několika desítek let.