Stilben

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o aromatický uhlovodík s chemickým vzorcem C14H12. Může se vyskytovat ve dvou izomerních stavech, kde prvním z nich je je trans-1 ,2-difenylethylen (E)- stilben nebo cis-1 ,2-difenylethylen nazvaný (Z)-stilben. V případě nesymetrie mezi protilehlými benzenovými jádry ((Z)-Stilben je má teplotu tání mezi 5–6 °C. V případě symetrické molekuly (E-stilben) je pak teplota tání 125 °C. Stilben díky přítomnosti pí elektronů v molekule (jedná se o elektrony tvořící vazbu benzenového jádra) může vyzařovat absorbovanou energii prostřednictvím emise světelných fotonů – tzv. scintilace. Stilben se používá k detekci fotonů a neutronů. Jeho hlavní výhodou je velká radiační odolnost což z něj činí materiál vhodný k použití v agresivním prostředí reaktoru.