Subkanálový termohydraulický program

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Subkanálový termohydraulický program je výpočtový program řešící proudění a sdílení tepla v chladivu aktivní zóny jaderného reaktoru. Pokud jde o stupeň podrobnosti poskytovaných výsledků, jsou tyto programy mezi systémovými termohydraulickými programy a programy typu CFD. Jejich název je odvozen z dělení palivových kazet na subkanály, tedy periodicky se opakující geometrické oblasti v palivové kazetě (většinou trojúhelníkové nebo čtvercové uspořádání palivových proutků vede k trojúhelníkovým nebo čtvercovým subkanálům). Výpočet je v podstatě jednorozměrný, bývá však řešen ještě systém rovnic v příčném směru (kolmo na osu aktivní zóny).