TBM

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

TBM – Test Blanket Modul – Základní jednotkou, která bude v reaktoru DEMO zajišťovat dostatečnou produkci jaderného paliva – Tritia budou tritiové množivé blankety. Prototypy těchto blanketů zvané Test Blanket Moduly budou testovány na reaktoru ITER. V současné době doporučené koncepce vyvíjené v EU, obsahují dvě linie plodivých blanketů DEMO:

1. HCLL (the Helium-Cooled Lithium-Lead)
2. HCPB (the Helium-Cooled Pebble-Bed)


Hlavní charakteristiky těchto dvou koncepcí jsou uvedeny v následující tabulce:

HCPB

HCLL

Konstrukční materiál

ocel RAFM (EUROFER)

ocel RAFM (EUROFER)

Chladivo

Helium, 8 MPa, 300/500oC

Helium, 8 MPa, 300/500oC

Plodivý materiál, Násobič

Pevný plodivý materiál (kuličkové lože)

Li2TiO3/Li4SiO4, Be/Be12Ti

Kapalný plodivý materiál

Pb-15.7Li

Extrakce tritia

Nízkotlaká heliová smyčka (cca 1 bar)

Pomalu cirkulující PbLi