Thalium

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Thalium (chemická značka Tl) je vzácný, měkký, bílý kov. V přírodě se vyskytuje jako příměs v sulfidických rudách olova, mědi a zinku, z nichž se vyrábí elektrolýzou. Využívá se zejména v elektronice při výrobě speciálních polovodičů. Dále se z něj vyrábí sklo s vysokým lomem světla, výbojky se zeleným světlem a také detektory pro měření gama záření v jaderných elektrárnách a výzkumu. Thalium je velmi jedovaté, používá se také k výrobě prostředků na hubení krys a jiných hlodavců. Je potenciálně karcinogenní, jako protijed se podává jód a pruská modř.