VT

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Zkratka VT značí vizuální kontrolu a pochází z anglického výrazu „visual testing“. Jde o optickou metodu nedestruktivního zkoušení povrchu materiálu, kdy se optickými pomůckami (kamery, endoskopy, lidské oko) hledají poruchy v materiálu, například trhliny. V jaderné oblasti se vizuálně testují také palivové soubory, a to nejenom na jaderné elektrárně, ale také např. na výzkumných reaktorech či ve výrobně paliva. Vizuální kontroly se provádí jednak na čerstvém palivu a jednak také na ozářeném palivu. Tyto kontroly jsou pak součástí buď standardních kontrol během překládky paliva (např. pomocí kamer na zavážecím stroji), nebo součástí poradiačních inspekčních programů (jako např. na jaderné elektrárně Temelín, kde jsou vybrané soubory vizuálně zkontrolovány a změřeny - měří se ohyb, zkrut a růst palivového souboru). Inspekce ozářeného paliva slouží k posouzení stavu paliva po jeho provozu v aktivní zóně a k detekci případných anomálií, kdy lze zjistit poškození souboru (z výroby či provozu – poškozené distanční mřížky, odřené proutky, poškozená hlavice ad.), přítomnost cizích předmětů zachycených v konstrukci souboru a korozní stav souboru (oxidické vrstvy, úsady). Pravidelnými inspekcemi lze předejít nepříjemným překvapením, která by mohla vážně ohrozit provoz reaktoru, navíc je díky nim možné kvantifikovat projektové rezervy paliva a podložit zvýšení výkonu či vyhoření paliva.