Venting

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Venting je dekontaminační technologie, jejíž podstatou je odsávání (odčerpávání, odvětrávání) plynné fáze - vzduchu z kontaminovaného média. Odsávaný vzduch pak obsahuje páry kontaminantu a jeho koncentrace v dekontaminovaném prostředí klesá. Odsávaný vzduch obsahující kontaminant je následně čištěn. K tomuto účelu bývá využívána sorpce kontaminantu na aktivním uhlí. Využívá se pro odstraňování těkavých organických látek, zejména chlorovaných alifatických uhlovodíků, chlorovaných rozpouštědel, ropných látek. Může být použit i pro odstranění částečně těkavých organických látek (např. některých halogenovaných sloučenin, ketonu, fenolů a ftalátů).