Vitrifikace

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Vitrifikace je technologický proces, při kterém je nebezpečný odpad (radioaktivní látky, těžké kovy, chemikálie) zataven do skla. Tím se zamezí šíření nebezpečných látek do životního prostředí. Vitrifikace probíhá za velmi vysokých teplot, kdy odpad je odléván do vhodných forem. Pro radioaktivní látky je důležitou podmínkou možnost následného dlouhodobého uskladnění odpadu. Vitrifikace byla poprvé ve větším měřítku použita právě při zpracování radioaktivního materiálu z jaderných elektráren a atomových bomb. Tento proces je využíván při přepracování vyhořelého paliva např. v USA, Francii, Rusku.