Vodík ve stavu zrodu

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o atomy izotopů vodíku, které se vyskytují samostatně, a ještě nebyly schopny vytvořit stabilní vazbu s žádným prvkem. Mluví se také o atomárním vodíku těsně po jeho vzniku nebo uvolnění z vazby. Podmínkou existence je, že se dokonce ani nevytvořilo přirozené spojení s jiným vodíkem na molekulu H2, neboť nedošlo k vhodné kolizi. V tomto stavu je vodík velmi reaktivní, ale protože je velmi malý ve srovnání s ostatními chemickými prvky, jeho reaktivitu výrazně ovlivňuje možnost a kvalita kolizí s ostatními elementy a molekulami. Nejčastěji se s ním setkáváme v chemii při elektrolytických a jiných rozkladných procesech. Vzniká také neutronovými reakcemi, při kterých se produkuje z izotopu lithia (6Li nebo 7Li) tritium (3H). Například:

6Li + 1n → 3H + 4He + 4,78 MeV
7Li + 1n→ 3H + 4He + 1n - 2,47 MeV

Jiné vyjádření stejných rovnic

6Li3 + 1n03H1 + 4He2 + 4,78 MeV
7Li3 + 1n03H1 + 4He2 + 1n0 - 2,47 MeV