Zbytkový výkon

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání

V každém jaderném reaktoru z nezanedbatelným výkonem (jako práh se obvykle uvádí jednotky MW) dochází k vyhořívání paliva a produkci radioaktivních štěpných produktů. Radioaktivní rozpad těchto produktů je dalším zdrojem tepla (vedle štěpné řetězové reakce). Za normálního provozu se toto teplo podílí 1-2 procenty, ale po odstavení reaktoru, kdy štěpení rychle ustává, se zbytkové teplo stává dominantní, neboť štěpné produkty v reaktoru zůstávají a nadále toto teplo produkují. U energetických reaktorů je tak těsně po odstavení nutné stále odvádět desítky MW tepla a ještě týdny po odstavení se zbytkové teplo může pohybovat v jednotkách MW. Zbytkové teplo může představovat problém v případě selhání dochlazování reaktoru, kdy hrozí přehřátí reaktoru, tavení paliva a jeho únik mimo reaktor. Proti této havárii je reaktor vybaven celou řadou záložních napájení a havarijního dochlazování.