Zpětné vazby reaktoru

Z Enpedie
Přejít na: navigace, hledání


Podle konstrukce reaktoru je štěpná řetězová reakce ovlivněna různými vlivy – například zvýšená teplota paliva zhoršuje schopnost štěpení, atd. Celkově se tyto efekty nazývají zpětné vazby a pro jadernou bezpečnost je žádoucí, aby tyto vazby byly záporné, tzn. aby v případě jakéhokoliv zvyšování výkonu, teplot, tlaku atd. se reaktor měl snahu sám brzdit.